fbpx

Από το Όραμα στην Πράξη, από το HTCI στο Corallia

Παρουσίαση της νέας διακριτικής ονομασίας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia

 

 

 

 

Μαρούσι, 30.01.2008: Με σημείο εκκίνησης την παρουσίαση της νέας διακριτικής ονομασίας Corallia της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2008, εκδήλωση στο Κέντρο Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής (μIC) στο Μαρούσι. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της προόδου που σημειώθηκε κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μIC, αλλά και των στρατηγικών στόχων του Corallia για την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα μας.

Την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας, ο οποίος πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια της νέας ονομασίας και στη συνέχεια χαιρέτησε την πρωτοβουλία που, μέσα σε έναν μόλις χρόνο, έγινε πραγματικότητα δίνοντας έκφραση στο όραμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για αριστεία και διάκριση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά υψηλής τεχνολογίας.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας μίλησε για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠΑΝ την περίοδο 2008 - 2010, με γνώμονα την ανάπτυξη και ενίσχυση οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπως είναι τα θεματικά τεχνολογικά Clusters, καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Κύριος άξονας αυτών των δράσεων είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα», το οποίο πρόκειται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ενός «εύκρατου κλίματος» για την ανάπτυξη καινοτομιών, σε εκείνους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας οι οποίοι εμφανίζουν χαρακτηριστικά ικανά να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε αισιόδοξοι πως με την πολιτική μας ανοίγουμε δρόμους για να αναδειχθούν οι υγιείς, δυναμικές επιχειρηματικές τάσεις και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η σύμπραξη του Δημόσιου με τον Ιδιωτικό τομέα. Επιδιώκεται η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η αύξηση των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, μέσω προώθησης νέων εργαλείων οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης όπως είναι οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Clusters - καινοτομίας».

Στην εισαγωγική του εισήγηση, ο καθ. Βασίλειος Μακιός, Διευθυντής του Corallia τόνισε:  «Συμπληρώσαμε 365 Ημέρες Καινοτομίας και Ανάπτυξης. Το όραμά μας, που παρουσιάσαμε έναν χρόνο πριν, με κινητήριο δύναμη τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και νυν Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτριο Σιούφα σήμερα έγινε πράξη και επεκτείνεται. Από το ακρώνυμο 'HTCI' περνάμε στο όνομα 'Corallia' και με το βλέμμα στραμμένο στη διεθνή προβολή και αναγνώριση, ανακαλύπτουμε ξανά την Ελλάδα της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Το νέο μας όνομα έχει τη δυναμική να αναδείξει όλα όσα οραματιστήκαμε και πλέον κάνουμε πράξη, πέρα από τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Το Corallia Σήμερα και Αύριο

Κάτω από την ομπρέλα της νέας ονομασίας Corallia θα αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη περαιτέρω εμβάθυνση στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής, στην ανάπτυξη clusters σε νέες θεματικές περιοχές, στη δημιουργία χωροθετημένης ζώνης καινοτομικών clusters, στην ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ Βιομηχανίας (εγχώριας και αλλοδαπής), Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων καθώς και στη σταθερή σύμπραξη με εταιρείες επενδύσεων venture capital.

Τους μελλοντικούς στόχους του Corallia και τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα της ελληνικής πρωτοβουλίας τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών ανέπτυξαν ο Διευθυντής Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Corallia, Δρ. J. Sanchez, και ο Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργιών Cluster, Δρ. Νίκος Βογιατζής. Σε μια σύντομη αναδρομή των πεπραγμένων του τελευταίου έτους οι Δ/ντές του Corallia αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες του Κέντρου Καινοτομίας Μικροηλεκτρονικής, το οποίο πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για πάνω από 30 εταιρείες μικροηλεκτρονικής και περισσότερα από 700 στελέχη. Όπως εξήγησε ο Δρ. Sanchez: «Το Κέντρο αποτελεί ένα πρότυπο οικοσύστημα το οποίο στηρίζει την επιχειρηματικότητα μέσω μηχανισμών που μεγιστοποιούν τις δυνατότητες των μελών προς όφελος του συνόλου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη χρονιά λειτουργίας του Κέντρου Καινοτομίας απέφερε και άλλες σημαντικές επιτυχίες όπως τις πρώτες εγκαταστάσεις Κέντρων Έρευνας & Ανάπτυξης από εταιρείες του εξωτερικού, τη δημιουργία των πρώτων start-ups και spin-offs, και την προσέγγιση της Βιομηχανίας με τα ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα. «Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ένα επιχειρηματικό πόλο έλξης στο εξωτερικό με τη σφραγίδα Καινοτομία Made in Greece» δήλωσε ο Ν. Βογιατζής ο οποίος επεσήμανε ότι το Πρόγραμμα του Corallia προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βέλτιστη πρακτική ενώ έχουν ήδη δημιουργηθεί συμπράξεις με διεθνή clusters.

Ανάμεσα στους εισηγητές της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ήταν ο αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δρ. Σ. Κονιδάρης (Σύμβουλος DG IST) ο οποίος ανέλυσε εκτεταμένα την σημασία της Καινοτομίας και τις δυνατότητες της Ελλάδας να πρωτοπορήσει, ο Πρόεδρος της ΕΝΕΒΗ και CEO της Helic, Δρ. Γ. Κουτσογιαννόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις δυνατότητες και την τεχνολογία αιχμής που αναπτύσσει η χώρα μας στη Μικροηλεκτρονική, ο Πρόεδρος του Archon και CEO της Systema, Δρ. Κ. Δαβαράκης ο οποίος ανέλυσε τις καινοτομίες που παράγουν ελληνικές εταιρείες στο τομέα των Τεχνολογιών Γνώσης, και ο Πρόεδρος του Hbio και CEO της Micrel, Δρ. Α. Τσουκαλής ο οποίος παρουσίασε τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματα της χώρας μας στο τομέα της Βιοτεχνολογίας και της Βιοϊατρικής.

Τέλος, η Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Françoise Le Bail, απέστειλε μήνυμα στο οποίο τόνισε: «Οι Πρωτοβουλίες Συνεργατικών Σχηματισμών όπως το Corallia αποτελούν άριστα παραδείγματα που συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αυξάνουν την κουλτούρα της καινοτομίας, και προσφέρουν όραμα για ένα πιο ακμάζον μέλλον στην Ευρώπη.»

 

Η ονομασία Corallia

News-2008-01-30-image001

 

Η νέα ονομασία εκφράζει τις αξίες που διέπουν την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών, που όπως ένα κοράλλι, αποτελεί ένα πλήρες «οικοσύστημα». Η λεκτική σύνθεση του ονόματος στηρίζεται στα:

Co: συν, Coral: κοράλλι, Core: πυρήνας, Rally και Co-Rally: συναγωνισμός, All: Όλοι, Allia, Alliance: Συμμαχία

 

Τα Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της ονομασίας Corallia: