fbpx

Θέλεις να δημιουργήσεις καινοτόμες εφαρμογές με τη χρήση γεω-δεδομένων; Δήλωσε συμμετοχή στο FabSpace HackOnEarth!

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017: Το Corallia με την υποστήριξη των μελών του si-Cluster: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών του ΕΜΠ, Geosystems Hellas, Geospatial Enabling Technologies (GET), Hellas Sat και Planetek Hellas, διοργανώνει το FabSpace HackOnEarth, ένα διαγωνισμό ανοικτής καινοτομίας με στόχο τη δημιουργία νέων εφαρμογών, υπηρεσιών, πλατφορμών, τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων για κλάδους της οικονομίας (όπως η γεωργία ακριβείας) και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, μέσω της χρήσης γεω-δεδομένων (geo-data) και γεω-πληροφορικής (geo-information), αξιοποιώντας τις υποδομές του FabSpace (Space Fabrication Lab). To HackOnEarth διοργανώνεται στο πλαίσιο του FabSpace 2.0, του Ελληνικού Δικτύου Copernicus Relay/Copernicus Academy και των δράσεων του si-Cluster και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Απριλίου και το Σάββατο 22 Απριλίου στο α2-innohub στο Μαρούσι.

Στο FabSpace HackOnEarth μπορούν να λάβουν μέρος άτομα από 18 ετών και άνω, με οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης και από οποιονδήποτε επιστημονικό πεδίο, χωρίς κανένα περιορισμό. Εάν είσαι φοιτητής, νέος επιστήμονας, προγραμματιστής, μηχανικός (τοπογράφος, πολιτικός, αρχιτέκτονας, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος υπολογιστών, κ.λ.π.) αναλυτής δεδομένων, σχεδιαστής, οικονομολόγος, γεωπόνος, γεωργός, ειδικός στον τομέα της τηλεπισκόπησης, δασοπόνος/δασολόγος, γεωγράφος, επιστήμονας εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, στέλεχος επικοινωνίας, marketing, επιχειρηματίας, entrepreneurs-to-be κ.ά., καθώς και λάτρης των νέων τεχνολογιών και ενθουσιάζεσαι με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, λύσεων, εφαρμογών, μεθόδων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων, δήλωσε δωρεάν συμμετοχή εδώ.

Οι διαγωνιζόμενοι, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μία ή περισσότερες από τις προκλήσεις αιχμής που έχει θέσει το HackOnEarth, εκείνες που τους ενθουσιάζουν περισσότερο, και με την καθοδήγηση διακεκριμένων μεντόρων να δημιουργήσουν το δικό τους προϊόν, λύση, εφαρμογή ή/και επιχειρηματική ιδέα. Οι ενδιαφερόμενοι, για να διαγωνιστούν στο HackOnEarth, πρέπει απαραίτητα να οργανωθούν σε ομάδες των 2 έως 5 ατόμων, προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία ώστε να αναπτύξουν και παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιδέα στο πλαίσιο του HackOnEarth. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται τελικά δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ένταξης σε κάποια ομάδα μέχρι και 1 ώρα πριν την εκκίνηση του HackOnEarth.

Για την υποβοήθηση της δημιουργίας ισχυρών ομάδων θα διεξαχθεί ένα HackOnEarth Warmup event την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 στο α2-innohub.

Διοργανωτές & Υποστηρικτές

Το FabSpace HackOnEarth διοργανώνεται από το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, θεμέλιου λίθου του οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη χώρα από το 2005 και υποστηρίζεται ενεργά από τα εξής μέλη του si-Cluster: το Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών του ΕΜΠ, τη Geosystems Hellas, τη Geospatial Enabling Technologies (GET), την Hellas Sat και την Planetek Hellas. Η εταιρεία Lancom παρέχει τεχνική και διαδικτυακή υποστήριξη στην εκδήλωση. Το HackOnEarth διοργανώνεται στο πλαίσιο του FabSpace 2.0, του Ελληνικού Δικτύου Copernicus Relay/Copernicus Academy και των δράσεων του si-Cluster. Το FabSpace 2.0 συγχρηματοδοτείται από το Horizon 2020 της ΕΕ και έχει ως στόχο τη δημιουργία και λειτουργία ενός σημείου ανοικτής πρόσβασης σε γεω-δεδομένα, εφαρμογές, λογισμικό και προκλήσεις όπου φοιτητές, ερευνητές, επίδοξοι επιχειρηματίες και απλοί πολίτες θα μπορούν να κάνουν χρήση του FabSpace και να σχεδιάζουν και να δοκιμάζουν τις δικές τους εφαρμογές και στο οποίο συμμετέχουν οι: UPS, UoRT, CSL, TUDA, WUT, ICCS, Aerospace Valley, BIC Lazio, WSL, Cesah, Opegieka, Corallia, Terranis, Idgeo, EBN.

Το Ελληνικό Δίκτυο Copernicus Relay/Academy έχει ως στόχο την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και όλων των επαγγελματικών κατηγοριών για την χρήση των δεδομένων Copernicus, τις δυνατότητες που δημιουργούνται, ενδεικτικά χρηματοδοτικά κι αναπτυξιακά πλαίσια για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών κ.ά. και στο οποίο συμμετέχουν: το Corallia, η ΕΒΙΔΙΤΕ, το ΕΔΕΤ, ο τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας του ΕΚΠΑ, τα Εργαστήρια Τηλεπισκόπησης και Μικρουπολογιστών & Ψηφιακών Συστημάτων του ΕΜΠ, το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, το Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής και το Εργαστήριο Τηλεπισκόπισης, Φασματοσκοπίας και Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπησης του ΔΠΘ.

To si-Cluster είναι το πρώτο και μοναδικό οικοσύστημα καινοτομίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των αεροδιαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Corallia ως φορέα αρωγού και της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ). Μέσα από τις δραστηριότητες του, οι οποίες φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επιδιώκει να τοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη μιας ιδιαίτερα αναπτυσσόμενης και ανταγωνιστικής αγοράς, αξιοποιώντας το πλούσιο επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Παρέχοντας ένα αποδοτικό πλαίσιο λειτουργιών, υποδομών και διαχείρισης, αναπτύσσει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες, προωθεί συνέργειες και ενισχύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των μελών του και εξυπηρετεί άλλους σημαντικούς κλάδους της Ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως η Γεωργία, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον, η Ασφάλεια, κλπ. Τα μέλη του si-Cluster έχουν αναγνωριστεί διεθνώς για τις καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις που αναπτύσσουν και διαθέτουν. Απευθύνονται στις διεθνείς αγορές και ήδη έχουν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, «ανοίγοντας» έναν ακόμη κλάδο δραστηριοποίησης για την Ελλάδα. Η δυναμική του κλάδου στην Ελλάδα δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την αξιοποίηση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης στη χώρα.

Συμμετοχή

Στο FabSpace HackOnEarth μπορούν να λάβουν μέρος άτομα από 18 ετών και άνω, με οποιοδήποτε επίπεδο εκπαίδευσης και από οποιονδήποτε επιστημονικό πεδίο, χωρίς κανένα περιορισμό. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, νέους επιστήμονες, προγραμματιστές, μηχανικούς (τοπογράφους, πολιτικούς, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, μηχανικούς υπολογιστών, κ.λπ.) αναλυτές δεδομένων, σχεδιαστές, οικονομολόγους, γεωπόνους, γεωργούς, ειδικούς στον τομέα της τηλεπισκόπησης, δασοπόνους/δασολόγους, γεωγράφους, επιστήμονες εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, στελέχη επικοινωνίας, marketing, επιχειρηματίες, entrepreneurs-to-be, κ.ά., καθώς και σε λάτρεις των νέων τεχνολογιών και σε όσους ενθουσιάζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, λύσεων, εφαρμογών, μεθόδων και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. H συμμετοχή στο HackOnEarth είναι δωρεάν.

Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου. Τονίζεται ότι θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει της χρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής («first-come, first-served») για την κάλυψη των θέσεων του HackOnEarth.

Στο HackOnEarth μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενες ομάδες ή ανεξάρτητα άτομα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν έγκαιρα αίτηση μέσω του παραπάνω συνδέσμου θα λάβουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση της καταχώρησης της αίτησης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να διαγωνιστούν στο HackOnEarth, πρέπει απαραίτητα να οργανωθούν σε ομάδες των 2 έως 5 ατόμων, προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία ώστε να αναπτύξουν και παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιδέα στο πλαίσιο του HackOnEarth. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται τελικά δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ένταξης σε κάποια ομάδα μέχρι και 1 ώρα πριν την εκκίνηση του HackOnEarth.

Για την υποβοήθηση της δημιουργίας ισχυρών ομάδων θα διεξαχθεί ένα HackOnEarth Warmup event την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017 στο α2-innohub.

Προκλήσεις – Θεματικές FabSpace HackOnEarth

Στο FabSpace HackOnEarth οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μία ή περισσότερες από τις εξής προκλήσεις αιχμής για να διαγωνιστούν:

 1. Can you find from an image how many people live in an area? Estimate the population of an area of interest based on satelite images
 2. Happy farmer is an informed farmer Advanced but simplified information, applications and tools to farmers
 3. I see something... green! Can you determine fast where the green areas are? Vegetation and forest identification in semi-urban and rural areas
 4. How many special trees do you see? - Evaluate where, how many and how dense are baobab trees in the Amhara region
 5. Help tourists to avoid local dangers - Design a spatial application allowing a visitor to locate authorized areas to enjoy its favourite water-based activity
 6. Protect the security of users located at Dangerous Zones - A mobile application which geo-localize people and which would help people to find their way in dangerous areas
 7. How much water do we use? - Area characterization with respect to agroecological and hydrological needs

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις διαβάστε το Challenges Manual

Μέντορες

 • Βίκυ Αυγίκου | Senior Technical Specialist-EO Analyst, Planetek Hella
 • Χρήστος Κυριαζόγλου | Chief Business Development Officer Inasco
 • Χάρης Μάραντος | FabSpace Associate Manager
 • Δημήτριος Μπληζιώτης | Geospatial Engineer, Remote Sensing specialist, Geosystem Hellas
 • Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος | Space Lawyer
 • Ιωσήφ Παρασκευάς | FabSpace Manager
 • Αναστάσιος Πολύδωρος | Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
 • Βασίλης Στοίδης | CEO 7Layers

Βραβεία

Το FabSpace HackOnEarth θα βραβεύσει τους διακριθέντες με τα εξής βραβεία:

 • Η πρώτη νικήτρια ομάδα συνολικά θα λάβει 1.000 ευρώ από το si-Cluster και πρόσβαση σε θερμοκοιτίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης του Corallia
 • Οι έξι πρώτες διακριθείσες ομάδες συνολικά που θα παρουσιάσουν τις πιο ώριμες ιδέες, οι οποίες θα είναι άμεσα διαθέσιμες για την υλοποίησή τους, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα στοχευμένο μηνιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης για την περαιτέρω ωρίμανση των ιδεών/λύσεων τους από το FabSpace 2.0.
 • Η ομάδα που θα έχει την καλύτερη ακρίβεια στο αποτέλεσμα για την πρόκληση 1 θα παρουσιάσει τη λύσης της στον διεθνή τελικό τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Δουβλίνο εκπροσωπώντας τη χώρα.
 • Η πρώτη νικήτρια ομάδα της πρόκλησης 3 θα φιλοξενηθεί στην εταιρεία Geosystems Hellas για την περαιτέρω υποβοήθηση ανάπτυξης της ιδέας για διάστημα 3 μηνών.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης για τις προκλήσεις είναι τα εξής:

 1. Καινοτομία της ιδέας.
 2. Εκτίμηση τεχνολογικής προσέγγισης της λύσης.
 3. Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης.
 4. Αρτιότητα και συμπληρωματικότητα της ομάδας.
 5. Βαθμός ωριμότητας της ιδέας για τη μετατροπή της σε εφαρμογή, προϊόν, υπηρεσία, πλατφόρμα, μέθοδο ή διεργασία.

Ειδικά για την πρόκληση 1, σε ξεχωριστή κρίση, θα κριθεί κι η ακρίβεια του αποτελέσματος σε σχέση με την πραγματικότητα (ground truth) σύμφωνα με τα εξής κριτήρια, αποκλειστικά για τον διεθνή διαγωνισμό CLEF:

 1. Την συσχέτιση κατά Pearson μεταξύ των αποτελεσμάτων των χρηστών και του ground truth
 2. Την τυπική απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων των χρηστών και του ground truth

Για τον έλεγχο οι κεντρικοί διοργανωτές του CLEF θα παρέχουν διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα ελέγχονται τα αποτελέσματα.

Προσοχή! Διευκρινίζεται ότι οι δύο κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης είναι απολύτως διαχωρισμένες και η βαθμολογία της ακρίβειας του αποτελέσματος δεν επηρεάζει την βαθμολογία στο επιχειρηματικό διαγωνισμό. Έτσι μια ιδέα βασισμένη στην πρόκληση 1, θα βαθμολογηθεί με βάση τα γενικά κριτήρια ως επιχειρηματική ιδέα και θα κριθεί ξεχωριστά η ακρίβεια του και η τεχνολογική αρτιότητα του αποτελέσματος με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο.

Τελική Παρουσίαση

Η διαγωνιστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τις παρουσιάσεις των διαγωνιζομένων στην Κριτική Επιτροπή του FabSpace HackOnEarth. Για την παρουσίαση οι συμμετέχουσες ομάδες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 • Η διάρκεια της παρουσίασης είναι αυστηρά 5 λεπτά/πρόκληση και ακολουθούν 5 λεπτά με ερωτήσεις από την Κριτική Επιτροπή.
 • Η παρουσίαση πρέπει να είναι άρτια και ολοκληρωμένη.
 • Η παρουσίαση πρέπει να απαντά σε όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης.
 • Η παρουσίαση μπορεί να υποστηριχθεί από διαφάνειες ή/και οποιοδήποτε άλλο οπτικοακουστικό μέσο ή/και παρουσίαση πρωτοτύπου, εφόσον είναι διαθέσιμο.
 • Οι ομάδες πρέπει να έχουν υπόψη ότι απευθύνονται σε έναν δυνητικό πελάτη/επενδυτή και θέλουν να τον πείσουν να επενδύσει στην ιδέα τους.
 • Οι ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Κριτικής Επιτροπής.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η Διαδικασία Αξιολόγησης βασίζεται μόνο στα Κριτήρια Αξιολόγησης, στις Τελικές Παρουσιάσεις των Διαγωνιζομένων και στις απαντήσεις που θα δώσουν οι ομάδες στην Κριτική Επιτροπή.

Κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής χρησιμοποιεί έντυπο αξιολόγησης και βαθμολογεί όλα τα Κριτήρια Αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της κάθε ομάδας.

Με το πέρας όλων των παρουσιάσεων η Κριτική Επιτροπή συνεδριάζει και κατατάσσει τις ομάδες βάσει των κριτηρίων του FabSpace HackOnEarth και ανακοινώνει του διακριθέντες.

Επικοινωνία & Ενημέρωση

Για υποβολή αίτησης συμμετοχής και εγγραφή στο FabSpace HackOnEarth ακολουθείτε το σύνδεσμο. Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το HackOnEarth παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Corallia και το Facebook Group. Για οποιαδήποτε ερώτηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το HackOnEarth μπορείτε να στέλνετε email στη διεύθυνση fabspace@corallia.org.

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Εγγραφές: μέχρι και μία ώρα πριν την εκκίνηση του FabSpace HackOnEarth ή την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων βάσει της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
 • FabSpace HackOnEarth Warmup: 06 Απριλίου 2017
 • FabSpace HackOnEarth: 21-22 Απριλίου 2017

Προετοιμασία

 • Να διαβάσετε το πλαίσιο και τους όρους συμμετοχής.
 • Να οργανωθείτε σε ισχυρές ομάδες 2 έως 5 ατόμων.
 • Να δηλώσετε συμμετοχή και εγγραφή στο FabSpace HackOnEarth.
 • Να επιλέξετε νωρίς μία από τις προκλήσεις στην οποία θέλετε να διαγωνιστείτε.
 • Να μελετήσετε τα Κριτήρια Αξιολόγησης του FabSpace HackOnEarth.
 • Να λάβετε μέρος στο FabSpace HackOnEarth Warmup στις 06 Απριλίου 2017.
 • Να ενημερώνεστε από το δικτυακό τόπο του Corallia και του FabSpace Facebook.
 • Να έχετε μαζί σας laptop, φορτιστές, πολύμπριζα.
 • Να έχετε μαζί σας οποιοδήποτε πρόγραμμα χρειάζεστε για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών σας και την προετοιμασία των παρουσιάσεων σας.
 • Να φοράτε άνετα ρούχα. Η διοργάνωση διαρκεί πολλές ώρες.
 • Να έχετε μαζί σας sleeping bags εάν επιθυμείτε να διανυκτερεύσετε στο χώρο του FabSpace HackOnEarth.

Χρήσιμες Οδηγίες

 • Σχηματίστε διεπιστημονικές ομάδες συμπεριλαμβάνοντας μέλη από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.
 • Αφήστε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σας ελεύθερη. Σκεφτείτε «out of the box», κάντε brainstorming, επιλέξτε τα κύρια χαρακτηριστικά της ιδέας σας και υλοποιήστε την.
 • Μοιράστε τις εργασίες μεταξύ των μελών της ομάδας και κάντε ψηφοφορία για γρήγορη λήψη αποφάσεων.
 • Βάλτε χρονοδιαγράμματα και οργανώστε τη δουλειά σας.
 • Ρωτήστε τους ειδικούς. Θα υπάρχουν εξειδικευμένοι Μέντορες που θα σας παρέχουν καθοδήγηση στη διάρκεια του FabSpace HackOnEarth. Αξιοποιήστε τους!
 • Μην ξεχνάτε τα θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εγκυρότητας των δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Ζητήστε συμβουλές από τον IP Coach που θα βρίσκεται στη διάθεσή σας.
 • Διασκεδάστε! Το FabSpace HackOnEarth είναι μια ευκαιρία να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να μάθετε νέα πράγματα και να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία.

Τι θα παρέχει η διοργάνωση

 • Καφέ, αναψυκτικά, φαγητό, σνακ.
 • Ρεύμα, γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Συμβουλές και υποστήριξη από έμπειρους μέντορες.
 • Γραφική ύλη για σημειώσεις.
 • Εξοπλισμό για τις παρουσιάσεις σας.
 • Δεδομένα και πρόσβαση σε λογισμικό για την ανάπτυξη ορισμένων εφαρμογών.

Τι δεν παρέχει η διοργάνωση

 • Τεχνολογικό εξοπλισμό (υπολογιστές, φορτιστές, πολύμπριζα).
 • Sleeping bags.

Γιατί να δηλώσω συμμετοχή

 • Για να διασκεδάσεις και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα.
 • Για να έρθεις σε επαφή με στελέχη του κλάδου διαστημικών τεχνολογιών.
 • Για να δημιουργήσεις νέα προϊόντα και λύσεις αξιοποιώντας τα γεωδεδομένα.
 • Για να γνωρίσεις και να λάβεις καθοδήγηση από επαγγελματίες του κλάδου για την ιδέα που θέλεις να αναπτύξεις.
 • Για να επωφεληθείς από τα μοναδικά έπαθλα που προσφέρει ο διαγωνισμός

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η δημιουργία της εκάστοτε συμμετέχουσας ομάδας στο πλαίσιο του FabSpace HackOnEarth αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο τυχόν προϋπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία είχαν παραχθεί πριν το Διαγωνισμό.

Κατά τα λοιπά, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ρητά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την παροχή προς τους Διοργανωτές άδειας χρήσης και προβολής όσων ανέπτυξαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Τυχόν εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζομένων από τους Διοργανωτές δύναται να επέλθει κατόπιν σύναψης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών που έθεσαν τις προσκλήσεις και των συμμετεχόντων.

Οποιαδήποτε τυχόν δημόσια αναφορά (ονομασία, βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας κ.λπ.) γίνεται από τους Διοργανωτές σχετικά με τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων θα συνοδεύεται από μνεία στους δημιουργούς της αντίστοιχης επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής.

Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τυχόν κατοχύρωσης ή εξασφάλισης άλλης επιθυμητής προστασίας των έργων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Όλα τα στοιχεία τα οποία θα υποβληθούν από τους Διαγωνιζόμενους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα τηρηθούν εμπιστευτικά, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

14:30 – 15:30 Προσέλευση - Επιβεβαίωση Εγγραφών - Ολοκλήρωση Σχηματισμού Ομάδων - Δήλωση πρόκλησης που θα διαγωνιστεί η κάθε ομάδα

15:30 – 16:30 Χαιρετισμοί Διοργανωτών - Κεντρικές Ομιλίες - Παρουσίαση Προγράμματος και Διαγωνισμού

16:30 Εκκίνηση Διαγωνισμού

16:30 – 18:00 Οι Ομάδες οργανώνουν τις ιδέες τους

18:00 – 20:00 Συναντήσεις με Coaches/Mentors

20:00 – 21:00 Βραδινό Γεύμα

21:00 – 24:00 Συνέχεια Διαγωνισμού

 

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

00:00 - 08:00 Συνέχεια Διαγωνισμού – Δυνατότητα διανυκτέρευσης στο χώρο

08:00 – 09:00 Πρωινό Γεύμα

09:00 – 11:00 Συνέχεια Διαγωνισμού

11:00 – 13:00 Συναντήσεις με Coaches/Mentors

13:00 – 14:00 Μεσημεριανό Γεύμα

14:00 – 15:30 Συναντήσεις με Coaches/Mentors

15:30 – 16:25 Προετοιμασία Παρουσιάσεων

16:25 – 16:30 Οι Διαγωνιζόμενοι παραδίδουν τις παρουσιάσεις τους

16:30 – 18:30 Παρουσιάσεις Ομάδων και Ερωτήσεις Επιτροπής Αξιολόγησης

18:30 – 19:30 Σύσκεψη Επιτροπής Αξιολόγησης

19:30 – 20:30 Ανακοίνωση Νικητών και Απονομή Βραβείων

FAQ

Η συμμετοχή στο FabSpace HackOnEarth είναι δωρεάν; Ναι είναι δωρεάν

Πού και μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο FabSpace HackOnEarth; Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μόνο ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων βάση της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Πότε και πού θα διεξαχθεί; Το FabSpace HackOnEarth θα διεξαχθεί την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Απριλίου 2017 στο α2-innohub Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza-Κτήριο Γ, 15125 Μαρούσι, Αττική.

Θα πρέπει να συμμετέχω σε κάποια ομάδα ή μπορώ να διαγωνιστώ ατομικά; Η ένταξη σε ομάδα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Μόνο ομαδικές συμμετοχές γίνονται δεκτές στο FabSpace HackOnEarth.

Αν δεν έχω ομάδα μπορώ να δηλώσω συμμετοχή; Ναι, μπορείτε, με την προϋπόθεση ότι 1 ώρα πριν την έναρξη του FabSpace HackOnEarth, θα ενταχθείτε σε ομάδα. Για την ένταξή σας σε ομάδα μπορείτε να λάβετε μέρος στην ενημερωτική εκδήλωση για τους συμμετέχοντες την Πέμπτη 06 Απριλίου στο α2-innohub ή να χρησιμοποιήσετε το Facebook Group του FabSpace.

Από πόσα άτομα αποτελείται η κάθε ομάδα; Κάθε συμμετέχουσα ομάδα μπορεί να αποτελείται από 2 έως 5 άτομα.

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου κάποιο τεχνολογικό εξοπλισμό; Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους (φορητό υπολογιστή, φορτιστές, πολύμπριζα, κλπ.). Δεν παρέχεται εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια του FabSpace HackOnEarth. Σύνδεση στο internet θα παρέχεται δωρεάν στο χώρο διεξαγωγής του FabSpace HackOnEarth.

Όταν δεν εργάζομαι και λείπω από τη αίθουσα, ο εξοπλισμός μου είναι ασφαλής; Ο χώρος θα φυλάσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του FabSpace HackOnEarth.

Μπορώ να παραμείνω στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του FabSpace HackOnEarth; Ναι μπορείτε να διανυκτερεύσετε στο χώρο διεξαγωγής του FabSpace HackOnEarth και να φέρετε μαζί σας sleeping bags.

Σε ποιον ανήκει η πνευματική ιδιοκτησία της εφαρμογής που θα αναπτύξω στο FabSpace HackOnEarth; Η δημιουργία της εκάστοτε συμμετέχουσας ομάδας στο πλαίσιο του FabSpace HackOnEarth αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο τυχόν προϋπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία είχαν παραχθεί πριν το Διαγωνισμό. Τυχόν εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζομένων από τους Διοργανωτές, δύναται να επέλθει κατόπιν σύναψης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών που έθεσαν τις προσκλήσεις και τους συμμετέχοντες.

Θα υπάρχει φαγητό στον χώρο; Ναι, θα προσφέρεται δωρεάν φαγητό στους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια του FabSpace HackOnEarth και μόνον εντός του χώρου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Αντικείμενο – Στόχος

1.1. Ο Διαγωνισμός «FabSpace HackOnEarth» (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ή «HackOnEarth»), διάρκειας 24 ωρών περίπου θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Απριλίου 2017, υπό τη διοργάνωση της Μονάδας Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, (εφεξής ο «Διοργανωτής») στις εγκαταστάσεις του Corallia στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44 (α2-innohub) και διέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής στο HackOnEarth (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής»). Τις προκλήσεις δύνανται να τις θέσουν εταιρείες ή άλλοι φορείς (εφεξής οι «Φορείς»), εκτός από τον Διοργανωτή.

1.2. Στόχος του HackOnEarth είναι η δημιουργία νέων τεχνολογιών, εφαρμογών, πλατφορμών και υπηρεσιών με την αξιοποίηση των γεω-δεδομένων (geo-data) για τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και κλάδων της οικονομίας.

2. Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζομένων

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο HackOnEarth έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή τόπου κατοικίας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (κατά την ημερομηνία έναρξης του HackOnEarth) και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2.2. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο HackOnEarth οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού ή σύζυγοι των εργαζομένων του Διοργανωτή.

2.3. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το HackOnEarth θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Corallia και του FabSpace Facebook Group και του Eventbrite page.

2.4. Η αίτηση συμμετοχής στο HackOnEarth πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης και υποβολής της φόρμας συμμετοχής που είναι προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του Corallia. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει μια ώρα πριν την εκκίνηση του HackOnEarth ή την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων βάση της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

2.5. Στο HackOnEarth μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις από ενδιαφερόμενες ομάδες ή άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι για να διαγωνιστούν στο HackOnEarth πρέπει απαραίτητα να οργανωθούν σε ομάδες των δύο (2) έως πέντε (5) ατόμων, προκειμένου να έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, συμπληρωματικότητα και ισορροπία ώστε να αναπτύξουν και παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη ιδέα στο πλαίσιο του HackOnEarth. Αυτό σημαίνει ότι μεμονωμένες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται τελικά δεκτές μόνο υπό την προϋπόθεση ένταξης σε κάποια ομάδα μέχρι και 1 ώρα πριν την εκκίνηση του HackOnEarth.

2.6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ανταποκρίνονται σε τυχόν αιτήματα του Διοργανωτή για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τους παρόντες όρους και να προσκομίσουν αν τους ζητηθεί απαραίτητα σχετικά έγγραφα (π.χ. ταυτότητα).

2.7. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης συμμετέχοντα, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει, ενώ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του σε οποιαδήποτε φάση του HackOnEarth.

2.8. Ο Διοργανωτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τις θεματικές του FabSpace HackOnEarth(Challenges) στις οποίες θα κληθούν να διαγωνιστούν οι συμμετέχοντες, στο HackOnEarth Warmup, στις 06 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα του Corallia και του Facebook Group.

2.9. Η συμμετοχή στο HackOnEarth είναι δωρεάν. Τυχόν κόστος προετοιμασίας ή/και μετακίνησης για τη συμμετοχή στο HackOnEarth επιβαρύνει αποκλειστικά τους συμμετέχοντες.

2.10. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους (φορητό υπολογιστή, φορτιστές, πολύμπριζα κ.λπ.). Δεν παρέχεται εξοπλισμός για την ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια του HackOnEarth. Σύνδεση στο internet θα παρέχεται δωρεάν από τον Διοργανωτή στο χώρο διεξαγωγής του HackOnEarth.

2.11. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα, APIs, εφαρμογές, βιβλιοθήκες και πλατφόρμες. Περαιτέρω, οι Φορείς δύνανται να παράσχουν στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του HackOnEarth πρόσβαση σε τεχνολογικές πλατφόρμες ή δεδομένα ή λογισμικό αποκλειστικής της κυριότητας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών από τους διαγωνιζόμενους.

2.12. Οι συμμετέχοντες στο HackOnEarth δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι η επιχειρηματική ιδέα/εφαρμογή που θα παρουσιάσουν δεν θα προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. Την ευθύνη για τυχόν προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας φέρει αποκλειστικά η εκάστοτε ομάδα διαγωνιζομένων και σε καμία περίπτωση, δεν βαρύνεται με τέτοια ευθύνη ο Διοργανωτής ή οι Φορείς.

2.13. Η συμμετοχή στο HackOnEarth αποτελεί σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων αποδοχή κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, ως προς την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του HackOnEarth, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με το HackOnEarth, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς τον χρόνο και τον τρόπο (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας διοργάνωσης του HackOnEarth, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, ηλεκτρονικό, έντυπο και οπτικοακουστικό) και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χρηματικό ή άλλο εκ μέρους του Διοργανωτή, προκειμένου ο τελευταίος να προωθήσει το HackOnEarth και το έργο του.

2.14. Περαιτέρω, οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν να καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν κατά τη διάρκεια του HackOnEarth και παρέχουν στον Διοργανωτή το δικαίωμα στην χρήση, μετάδοση, αναμετάδοση τέτοιων δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας του HackOnEarth ή των Φορέων ή άλλου μέσου μαζικής δικτύωσης, παραιτούμενοι οποιουδήποτε δικαιώματος αμοιβής ή/και ανταλλάγματος.

2.15. Διευκρινίζεται ότι η δημιουργία (επιχειρηματική ιδέα/εφαρμογή) της εκάστοτε συμμετέχουσας ομάδας στο πλαίσιο του HackOnEarth αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς (Ν. 2121/1993, ως τροποποιηθείς ισχύει με το Ν. 4212/2013). Οιαδήποτε τυχόν δημόσια αναφορά (ονομασία, βασικά χαρακτηριστικά δημιουργίας κ.λπ.) γίνεται από τον Διοργανωτή σχετικά με τις δημιουργίες των διαγωνιζομένων, θα συνοδεύεται από μνεία στους δημιουργούς της αντίστοιχης επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν στο ακέραιο τυχόν προϋπάρχοντα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους και των αποτελεσμάτων αυτών, τα οποία είχαν παραχθεί πριν το Διαγωνισμό. Κατά τα λοιπά, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ρητά με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό την παροχή προς τον Διοργανωτή άδεια χρήσης και προβολής όσων ανέπτυξαν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης, προώθησης και ανάδειξης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Τυχόν εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διαγωνιζομένων από τον Διοργανωτή, δύναται να επέλθει κατόπιν σύναψης σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

2.16. Οι νικητές του Διαγωνισμού οι οποίοι θα βραβευθούν κατά τα οριζόμενα στο παρόν, είτε με οικονομικά βραβεία είτε με την περαιτέρω υποστήριξή τους από το στοχευμένο τρίμηνο πρόγραμμα ανάπτυξης για την περαιτέρω ωρίμανση των ιδεών/λύσεων τους, οφείλουν όπως, για την εμπορική ή άλλη αξιοποίηση των εν λόγω εργασιών τους, να διερευνήσουν πρώτα με τον εκάστοτε Φορέα που έθεσε την πρόκληση στην οποία διαγωνίστηκαν πιθανό πλαίσιο συνεργασίας ή εμπορικής συμφωνίας, και μόνο σε περίπτωση που ο ο εν λόγω Φορέας την απορρίψει, ρητά ή σιωπηρά, να απευθυνθούν σε τρίτους.

2.17. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τυχόν κατοχύρωσης ή εξασφάλισης άλλης επιθυμητής προστασίας των έργων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Οι διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά ότι αναλαμβάνουν τη σχετική ευθύνη, απαλλάσσοντας τους διοργανωτές του Προγράμματος από οιαδήποτε σχετική ευθύνη.

2.18. Η υποβολή συμμετοχής και η συμμετοχή στο HackOnEarth συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, μετά των τυχόν τροποποιήσεών τους.

3. Όργανα του Διαγωνισμού

3.1. Όργανα του HackOnEarth είναι η Οργανωτική Ομάδα και η Κριτική Επιτροπή.

3.2. Η Οργανωτική Ομάδα αποτελείται από στελέχη του Διοργανωτή και αποστολή της είναι η οργάνωση του HackOnEarth, η εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής του HackOnEarth και η με κάθε τρόπο διευκόλυνση της τήρησης των Όρων Συμμετοχής.

3.3. Η Κριτική Επιτροπή θα αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και επενδυτές με βαθιά γνώση των διαστημικών δεδομένων.

4. Διεξαγωγή του Διαγωνισμού

4.1. Η διαγωνιστική διαδικασία θα εκκινήσει στις 16:30 της Παρασκευής 21 Απριλίου 2017 και θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου 22 Απριλίου 2017. Η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα ολοκλήρωσης του HackOnEarth και μετά την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών/εφαρμογών στην Κριτική Επιτροπή.

4.2. Οι ιδέες που θα αναπτύξουν οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται υποχρεωτικά στις Προκλήσεις του HackOnEarth, όπως αναφέρονται στο παρόν, και θα αναλυθούν στο HackOnEarth Warmup.

4.3. Κατά την υποδοχή των διαγωνιζομένων, το μεσημέρι της 21ης Απριλίου 2017, ο Διοργανωτής θα παραδίδει στους συμμετέχοντες name tag και θα τους καθοδηγούν στον προβλεπόμενο για αυτούς χώρο. Συστήνεται η έγκαιρη άφιξη στον χώρο του HackOnEarth προκειμένου να μη δαπανηθεί πολύτιμος χρόνος για την εγκατάσταση των διαγωνιζομένων μετά την έναρξη του HackOnEarth.

4.4. Για λόγους ασφαλείας, θα υπάρχει 24-ωρη πρόσβαση μόνο σε όσους διαθέτουν name tag του HackOnEarth. Πρόσβαση σε λοιπούς επισκέπτες θα επιτραπεί από τις 16:30 του Σαββάτου 22ης Απριλίου 2017, κατόπιν ενημέρωσης του Διοργανωτή, για την παρακολούθηση της παρουσίασης και βράβευσης των νικητών.

4.5. Κατά τη διάρκεια του HackOnEarth, θα είναι παρόντες εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χώρου (Mentors/Coaches) που θα παρέχουν δωρεάν τη συμβουλευτική τους υποστήριξη στους διαγωνιζομένους σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, πνευματικής ιδιοκτησίας, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, marketing, project management και IT, που θα άπτονται της επιχειρηματικής ιδέας/εφαρμογής κάθε διαγωνιζομένου, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από κάθε συμμετέχουσα διαγωνιζόμενη ομάδα.

4.6. Η συμμετοχή στο HackOnEarth προϋποθέτει μετάβαση των ενδιαφερόμενων στην πόλη και στο χώρο διεξαγωγής του HackOnEarth με ίδια μέσα. Ο Διοργανωτής θα παρέχει στους διαγωνιζόμενους τη δυνατότητα δωρεάν διανυκτέρευσης αποκλειστικά στο χώρο διεξαγωγής του HackOnEarth και κατά τον χρόνο διάρκειας του HackOnEarth. Επίσης, στους συμμετέχοντες θα παρασχεθεί δωρεάν διατροφή κατά τη διάρκεια διεξαγωγής και εντός του χώρου του HackOnEarth. Σημειωτέον, ότι αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλειά τους, καθώς και για την ασφάλεια των προσωπικών τους αντικειμένων (εξοπλισμός κ.λπ.) φέρουν οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο διεξαγωγής του HackOnEarth, ο οποίος όμως, σε κάθε περίπτωση, θα φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως καθ' όλη τη διάρκεια του HackOnEarth.

4.7. Ο Διοργανωτής αποποιείται κάθε ευθύνης αποζημίωσης που τυχόν απορρέει από διαφυγόντα κέρδη ή/και βεβαιότητα ή προσδοκία των διαγωνιζομένων για αποκόμιση άμεσου ή έμμεσου κέρδους από τη συμμετοχή τους στο HackOnEarth.

4.8. Το HackOnEarth θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα, ενώ ειδικώς κατά τη διαδικασία παρουσίασης των ιδεών από τους διαγωνιζομένους και αξιολόγησής τους από την Κριτική Επιτροπή, εάν χρειαστεί, θα μπορεί να χρησιμοποιείται και η Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, όπου τυχόν απαιτηθεί κατά την χρήση ορολογίας ή τεχνικών στοιχείων, θα χρησιμοποιούνται διεθνείς όροι.

5. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης

5.1. Η διαδικασία αξιολόγησης θα εκκινήσει το απόγευμα του Σαββάτου 22 Απριλίου 2017. Οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην Κριτική Επιτροπή και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα τα βαθμολογήσουν. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 5 λεπτά/πρόκληση για να παρουσιάσει την ιδέα της.

5.2. Η Κριτική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει για βράβευση επιχειρηματικές ιδέες/εφαρμογές με βάση τα κάτωθι κριτήρια αξιολόγησης:

 • Καινοτομία της ιδέας
 • Δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης
 • Αρτιότητα και συμπληρωματικότητα της ομάδας
 • Βαθμός ωριμότητας μετατροπής της ιδέας σε εφαρμογή, προϊόν, υπηρεσία, πλατφόρμα, μέθοδο ή διεργασία

5.3 Η βαθμολογία που επιτρέπεται να δοθεί από κάθε μέλος της Κριτικής Επιτροπής ξεχωριστά είναι από το 1 (μικρότερος βαθμός) μέχρι το 10 (υψηλότερος βαθμός).

5.4. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα ένστασης στην επιλογή της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και στην τελική εξειδίκευση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης από την Κριτική Επιτροπή οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Λοιποί Όροι

 • Η συμμετοχή στο FabSpace HackOnEarth συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει/τροποποιήσει μονομερώς και αναιτιολόγητα τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων και των όρων περί έναρξης, διάρκειας και λήξης του FabSpace HackOnEarth) ή/και να ματαιώσουν το FabSpace HackOnEarth, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του FabSpace HackOnEarth, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής, την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 • Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους Όρους Συμμετοχής, της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίαση δικαιώματος τρίτου προσώπου, οποτεδήποτε κι αν αυτό καταστεί γνωστό, ο Διοργανωτής δύναται να αποκλείσει τη συμμετέχουσα ομάδα από το FabSpace HackOnEarth ή να ανακαλέσει την απόφαση ανάδειξής της ως νικήτριας, να αιτηθεί την επιστροφή του βραβείου, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο είτε στον ίδιο τον Διοργανωτή.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής ή/και τη συμμετοχή στο FabSpace HackOnEarth ορίζονται αποκλειστικά τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.