fbpx
  • Αρχική Σελίδα
  • Νέα
  • Προκηρύξεις
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ υποψηφίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GALACTICA: Smart Industrial innovation as enabler to drive new value chains for textiles and aerospace»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ υποψηφίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GALACTICA: Smart Industrial innovation as enabler to drive new value chains for textiles and aerospace»

 Αθήνα 1 Φεβρουαρίου  2021

ΑΔΑ: ΩΨΜΞ469ΗΞΩ-3Δ6

Κωδ. Πρόσκλησης: COR-2020-01

Έχοντας υπ’ όψιν:


1. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α'258) « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»,
2. Το άρθρο 123 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α’ 270) « Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»,
3. Το άρθρο 8 του Ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) με το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ),
4. το Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)», όπως ισχύει,
5. Το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που τροποποιεί την επωνυμία ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»,
6. τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»,
7. το Ν. Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α'/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», άρθρο 5 παρ. 4 & 12,
8. το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες,
9. την, από 06.05.2020 , Απόφαση της 255ης Συνεδρίας του Δ.Σ. του Ε.Κ. “Αθηνά” περί «Παροχής Εξουσιοδοτήσεων»,
10. τον, από 28.12.2018, εγκεκριμένο από την 213η Συνεδρία του Δ.Σ. του Ε.Κ. Αθηνά Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, όπως ισχύει,
11. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Ε.Κ. Αθηνά,
12. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΨΜΞ469ΗΞΩ-3Δ6,
13. την απόφαση της 282ης/30-12-2020 Συνεδρίας του ΔΣ του Ε.Κ. «Αθηνά»

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την ματαίωση δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό [COR-2020-01] λόγω επαναπροσδιορισμού των αναγκών του έργου με αποτέλεσμα οι προς ανάθεση εργασίες όπως περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να καλυφθούν εσωτερικά από ήδη υπάρχον προσωπικό, χωρίς κανένας υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.

καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης

Γενικός Διευθυντής «Ε.Κ. Αθηνά»

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.