fbpx

מטרות

בעולם התחרותי של היום, סינרגיה בין תעשיות ושיתופי-פעולה במחקר הפכו לכישורי ליבה חיוניים, ועקב כך חשיבות האשכולות גדלה והולכת. יוזמת האשכולות הטכנולוגיים היוונית Corallia היא שותפות ציבורית-פרטית שנועדה לשפר את התחרותיות, היזמות והחדשנות במגזרי טכנולוגיה עתירי-ידע ומוטי-יצוא, שבהם יש ליוון היכולת להקים סביבה משולבת חדשנית ובת-קיימא המקנה יתרון תחרותי עולמי. Corallia משקפת את החזון המשותף של כל השחקנים בסביבת החדשנות המשולבת, ובכלל זה התעשייה, האקדמיה, מעבדות מחקר, קרנות הון סיכון, משקיעים עסקיים וכן הממשל המקומי והמרכזי.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.