fbpx

Το gi-Cluster για δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017: Ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια του gi-Cluster για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας αποτελεί η πρόσφατη ανανέωση, με ισχύ έως το 2021, της ανώτατου επιπέδου πιστοποίησης Gold Label που χορηγείται από τον Γερμανικό οργανισμό VDI/VDE GmbH που διαχειρίζεται το European Cluster Excellence Initiative. Το εξαιρετικό αυτό επίτευγμα καταδεικνύει ότι το gi-Cluster αποτελεί ένα έγκυρο, αξιόπιστο και θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας στον τομέα της καινοτόμου Δημιουργικής Οικονομίας.

Η διάκριση αυτή του gi-Cluster, με την οποία επιβεβαιώνεται για δεύτερη φορά η τοποθέτηση της Ελλάδας στο παγκόσμιο «χάρτη» των Δημιουργικών Βιομηχανιών, είναι το αποτέλεσμα μιας σταθερής πορείας ανάπτυξης της εγχώριας αλυσίδας αξίας της δημιουργικής οικονομίας, η οποία αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που εξάγονται και διακρίνονται στην παγκόσμια αγορά, ενώ παράλληλα διεξάγει έρευνα και ανάπτυξη εφάμιλλου επιπέδου με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς θύλακες αριστείας. Με κινητήρια δύναμη τη συσπείρωση και ανάδειξη του ελληνικού ταλέντου στις δημιουργικές βιομηχανίες και τη διασύνδεσή του, μέσω της τεχνολογίας, με τους τομείς του Πολιτισμού και του Τουρισμού, το gi-Cluster, κατάφερε μέσα σε μόλις πέντε χρόνια από τη εκκίνησή του να αναπτυχθεί ραγδαία και να λάβει την κορυφαία διάκριση αριστείας «Gold Label», για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, και να την ανανεώσει τον Δεκέμβριο του 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστα clusters (http://www.cluster-analysis.org/gold-label-new/?industry=Creative%20industries) παγκοσμίως και δει στον τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών κατέχουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Το gi-Cluster είναι το μοναδικό οικοσύστημα στην Ελλάδα που καλλιεργεί ένα νέο περιβάλλον πολύ-κλαδικών συνεργασιών στη δημιουργική οικονομία, κεφαλαιοποιώντας την καταλυτική εισαγωγή της Πληροφορικής στις Δημιουργικές Βιομηχανίες και συνδυάζοντας την ανάπτυξη εφαρμογών, την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και τη διαχείριση δεδομένων, με τις εικαστικές τέχνες, τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τις οπτικοακουστικές παραγωγές και άλλους συναφείς τομείς.

Το οικοσύστημα καινοτομίας του gi-Cluster, υπό την διαχείριση του Corallia, προσεγγίζει πλέον τα 60 καταστατικά μέλη και δεκάδες ακόμα συνεργαζόμενους φορείς, περιλαμβάνοντας μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, startups, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά ινστιτούτα και άλλους φορείς καινοτομίας, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της εγχώριας ψηφιακής δημιουργικής οικονομίας. Περίπου τα μισά μέλη του gi-Cluster εστιάζουν στον κλάδο των Ψυχαγωγικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών αναπτύσσοντας λογισμικό και εφαρμογές ψυχαγωγικού & εκπαιδευτικού χαρακτήρα καθώς και τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία gamification, ενώ τα υπόλοιπα δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη Δημιουργικού Περιεχομένου και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών, καλύπτοντας τομείς όπως ψηφιακά εργαλεία ανάδειξης του Πολιτισμού, σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρμογές για την Τουριστική βιομηχανία και παραγωγή ψηφιακού υλικού πολυμέσων. Άλλωστε, η απόκτηση και ανανέωση του Gold Label κατέστη δυνατή χάρη στη συμμετοχή και συμβολή όλων των μελών του.

Σχετικά με την πιστοποίηση ESCA:

Η πιστοποίηση του ESCA αποτελεί μια πρωτοβουλία της ΕΕ που ξεκίνησε το 2009 και ακολουθεί τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που εισήγαγε το Cluster Excellence Initiative της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναγνωρίζεται διεθνώς από τα clusters και όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξή τους. Στόχος της EE παραμένει η δημιουργία περισσότερων clusters παγκόσμιου κύρους, τα οποία θα είναι ικανά να προωθούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών κρατών, να προσφέρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και να δημιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και ερευνητικές δραστηριότητες.

Η πρωτοβουλία "Cluster Management Excellence Label GOLD - Proven for Cluster Excellence" του European Cluster Excellence Initiative αναγνωρίζει clusters που παρουσιάζουν εξαιρετικά εξελιγμένη διαχείριση και που δεσμεύονται να βελτιώσουν περαιτέρω τις οργανωτικές δομές και τις πρακτικές τους προς όφελος μιας ακόμα υψηλότερης απόδοσης.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.