fbpx
 • Αρχική Σελίδα

 

Από τη θέση του πρώτου φορέα που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters), το Corallia εργάζεται εντατικά για τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων, στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και πρωτίστως, σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα.

Σε αυτούς τους συνεργατικούς σχηματισμούς το Corallia, λειτουργεί ως συντονιστής. Με την «καταλυτική» του δράση, το Corallia συμβάλλει ώστε να καταστεί δυνατή η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη, εκμετάλλευση και προώθηση των καινοτομιών που αναπτύσσονται εντός των συνεργατικών σχηματισμών, και στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει και υλοποιεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης.

Tο Corallia έχει ήδη αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές)το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής) και το si-Cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές).

 

 

gi0 Cluster logo  mi main  si Cluster logo 
 
 
 
 

Σημεία αναφοράς στο χάρτη της καινοτομίας αποτελούν τα InnoHubs που λειτουργούν σε στρατηγικές θέσεις στην πρωτεύουσα και στην Περιφέρεια:

 • Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άμεση επαφή με το μοναδικό περιβάλλον των τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών (industry-driven clusters)
 • Φιλοξενούν επιχειρήσεις και οργανισμούς που απολαμβάνουν τα οφέλη της γεωγραφικής συγκέντρωσης και συστέγασης και επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας στην καθημερινή τους λειτουργία
 • Συνδυάζουν συγκεντρωμένα σε ένα χώρο λύσεις δικτύωσης, ισχυροποίησης συνεργασιών και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ ατόμων, νέων επιχειρηματιών, ώριμων επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Λειτουργούν ως πυλώνας στήριξης της καινοτομίας που σχεδιάζεται στην Ελλάδα και εξάγεται και προς το εξωτερικό
 • Διαθέτουν σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών

Τα InnoHubs σας υποδέχονται με υπηρεσίες (InnoServices) που προσφέρουν:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις εγκατάστασης με επαγγελματική διεύθυνση κύρους (InnoOffice)
 • Ξεχωριστή φιλοξενία για εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, εκπαιδεύσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας (InnoMeeting)

Διαβάστε Περισσότερα

a1-innohub rgbnew
a2-innohub rgbnew
p1-innohub rgbnew

sp7xUvuc

YEAP1
Yeap10
Yeap12
Yeap15

Τροφοδοτώντας το χώρο της καινοτομίας με νέους επιχειρηματίες, το Corallia εφαρμόζει μια σειρά από πρωτοβουλίες για την τόνωση και την προώθηση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας με σημαντικούς εταίρους και υποστηρικτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

 • Carpe Diem | εκπαιδευτική ημερίδα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με στόχο τη γνωριμία με δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.
 • Internship Days | ημερίδες για φοιτητές που επιθυμούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του πανεπιστήμιου και τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης που προσφέρουν οι επιχειρήσεις-μέλη των clusters.
 • Educational Trip | εκπαιδευτικό ταξίδι σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, που συνδιοργανώνεται με τους συλλόγους Ελλήνων φοιτητών των Stanford (Hell.A.S), Berkeley (Hestia), MIT (HSA of MIΤ) και Georgia Tech (Georgia Tech Hellenic Society).
 • Career Days | ημέρες καριέρας για τελειόφοιτους και αποφοίτους που αναζητούν μια δυναμική καριέρα στην ελληνική βιομηχανία  υψηλής τεχνολογίας.
 • egg-enter·grow·go | ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης (incubation), επιτάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working) ως μια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank και του Corallia.
career days
CARPE-DIEM
edutrip
logo egg combo s
Internship Days Logo

Η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) γνωρίζει εξαιρετική άνθηση στην Ευρώπη καθιστώντας αναγκαία και βασική πρόκληση την ενίσχυση της δραστηριοποίησής τους σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Η εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μία από τις βασικές αρχές που προωθεί το Corallia, αποτελεί ταυτόχρονα και κυρίαρχο συστατικό της λειτουργίας του οργανισμού. Το Corallia βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες σε τομείς όπως συνεργατικοί σχηματισμοί, κέντρα καινοτομίας, ανταγωνιστικότητα & επιχειρηματικότητα, πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και στρατηγικές ευφυούς εξειδίκευσης, επιδεικνύει ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς Ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters, εδραιώνει συνεργασίες στρατηγικής σημασίας σε παγκόσμιο επίπεδο με ποικίλους φορείς και συμμετέχει ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.

Επιπρόσθετα, χτίζοντας πάνω στην πολυετή εμπειρία του και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη σχετική γνώση και εμπειρία, το Corallia έχει ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη συμβάλλοντας στην ανάπτυξη βιώσιμων και αποτελεσματικών πολιτικών προώθησης και στήριξης των συνεργατικών σχηματισμών στην ευρύτερη περιοχή με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στη μελλοντική ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης ως περιοχής καινοτομίας, στη διευκόλυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και της οικονομίας της γνώσης, αποσκοπώντας παράλληλα και στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Το Corallia, ως καταλύτης ανάπτυξης, αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες.

projects
mi-Cluster-logo
si-Cluster-logo

Tο si-Cluster απαρτίζεται από περισσότερα από 55 βιομηχανικά μέλη, ερευνητικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων και ΜμΕ, ενώ πέρα από τη βιομηχανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσμοί συνεργασίας του με όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων σε αυτόν το απαιτητικό τεχνολογικό τομέα.

Nea

new toy si-cluster

Tο gi-Cluster σήμερα απαρτίζεται από μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς φορείς και τεχνολογικά ινστιτούτα, ενώ παρουσιάζει σημαντική δυναμική για άμεση διεύρυνση των βιομηχανικών μελών καθώς και τη συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα, δίκτυα, ενώσεις, συνδέσμους, εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπηρεσίες που ασχολούνται με τη βιομηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή τεχνολογική ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut vix latine deseruisse complectitur, an atqui aeque mentitum pri. Mea ei harum disputando, mel omnium offendit ei. Et pri augue scaevola, ex atomorum accusamus evertitur vis. Sed ei oratio accusamus. Vim illud idque an? Vel ad probatus gubergren persecuti, impedit inermis complectitur per eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut vix latine deseruisse complectitur, an atqui aeque mentitum pri. Mea ei harum disputando, mel omnium offendit ei. Et pri augue scaevola, ex atomorum accusamus evertitur vis. Sed ei oratio accusamus. Vim illud idque an? Vel ad probatus gubergren persecuti, impedit inermis complectitur per eu.

 

Σήμερα το mi-Cluster αποτελείται από τον Φορέα Αρωγό (Corallia), τη Βιομηχανική Ένωση (ΕΝΕΒΗ) και περισσότερα από 50 βιομηχανικά μέλη (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, σχεδιαστικά κέντρα πολυεθνικών και νεοφυείς εταιρείες). Το οικοσύστημα καινοτομίας των βιομηχανικών μελών συμπληρώνουν πάνω από 100 μέλη συνολικά, τα οποία εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εθνικές και περιφερειακές αρχές, μέσα μαζικής επικοινωνίας, κ.ά.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut vix latine deseruisse complectitur, an atqui aeque mentitum pri. Mea ei harum disputando, mel omnium offendit ei. Et pri augue scaevola, ex atomorum accusamus evertitur vis. Sed ei oratio accusamus. Vim illud idque an? Vel ad probatus gubergren persecuti, impedit inermis complectitur per eu.

Lorem ipsum dolor sit amet, ut vix latine deseruisse complectitur, an atqui aeque mentitum pri. Mea ei harum disputando, mel omnium offendit ei. Et pri augue scaevola, ex atomorum accusamus evertitur vis. Sed ei oratio accusamus. Vim illud idque an? Vel ad probatus gubergren persecuti, impedit inermis complectitur per eu.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.