"Ευρώπη 2020":Το όραμα για τη Βιομηχανία στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 28.10.2010: Η Ευρωπαïκή Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδιο δράσης για τη Βιομηχανία της Ε.Ε με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου Antonio Tajani. Η πολιτική αυτή είναι μια από τις επτά «εμβληματικές πρωτοβουλίες» που προβλέπει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την προώθηση μιας έξυπνης, βιώσιμης, και χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξης.

Η νέα βιομηχανική πολιτική αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης με τη διατήρηση και την υποστήριξη μιας ισχυρής, διαφοροποιημένης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης για την Ευρώπη, που εξασφαλίζει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίες και, παράλληλα, χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ανάμεσα στους στόχους της στρατηγικής συγκαταλέγονται:

  • η δημιουργία νομικού περιβάλλοντος που βοηθά τις επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές

  • η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις και της δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων

  • η βελτίωση των υποδομών στις μεταφορές, την ενέργεια και τις επικοινωνίες
  • ο αποδοτικός και βιώσιμος εφοδιασμός και η διαχείριση πρώτων υλών

  • η προαγωγή της καινοτομίας σε συγκεκριμένους τομείς όπως οι κατασκευές, τα βιοκαύσιμα, οι οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές

News-2010-10-28-image001Ο κ. Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαïκής Επιτροπής και επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, δήλωσε:«Η βιομηχανία βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρώπης και είναι απαραίτητη για την εύρεση λύσεων στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η κοινωνία μας, στο παρόν και στο μέλλον. Η Ευρώπη χρειάζεται τη βιομηχανία και η βιομηχανία χρειάζεται στην Ευρώπη. Και συνέχισε τονίζοντας: «Δεν πρόκειται να υπάρξει βιωσιμότητα χωρίς ανταγωνιστικότητα ούτε και ανταγωνιστικότητα διαρκείας χωρίς βιωσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα καμία από αυτές δεν θα υπάρξει αν δεν δοθεί ώθηση στην καινοτομία!»

Τέλος, ο κ. Antonio Tajani δήλωσε: «η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών που την απαρτίζουν. Πρέπει να έχουμε υψηλότερες κοινές φιλοδοξίες στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής, να ενισχύσουμε τις ενέργειές μας και να ενδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτό υπερβαίνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε συνήθως.»

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.