Νέο μέλος του si-Cluster αποτελεί πλέον το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017: Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί πλέον νέο μέλος του si-Cluster. Το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διαστημα να αναπτυχθεί και να αποτελεί σήμερα σημαντικό ερευνητικό κέντρο όχι μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αλλά και για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Στον ερευνητικό τομέα οι δραστηριότητες του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής επικεντρώνονται στη γεωργία ακριβείας, στην μελέτη οικοφυσιολογικών-βιοχημικών μηχανισμών προσαρμογής φυτών υπό συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων, στην ακριβη καταγραφή και μελέτη των επιπτώσεων της μεταβολής των περιβαλλοντικών παραμέτρων στην γεωργική παραγωγή, στον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και στην ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης αγροτικών προιόντων και τροφίμων.

O κ. Α. Πατάκας, υπεύθυνος του Εργαστηρίου, δήλωσε σχετικά: «Αποτελεί για εμένα και τους συνεργάτες μου ιδιαίτερη τιμή η ένταξη του εργαστηρίου ‘Φυτικής Παραγωγής’ στο μεγάλο και καινοτόμο συνεργατικό σχηματισμό του ‘si-Cluster’ με τον οποίο πλέον μοιραζόμαστε κοινό όραμα και στόχους. Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη γόνιμων ερευνητικών συνεργασιών με τα υπόλοιπα μέλη οι οποίες θα συμβάλλουν αφενός μεν στην παραγωγή καινοτόμων λύσεων προς όφελος της εθνικής οικονομίας αφετέρου δε θα αναδείξουν τις σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες τέτοιων οικοσυστημάτων καινοτομίας».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής διαθέσιμες εδώ.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.