Εξαγορά της εταιρείας Asterdata, που ίδρυσε ο Έλληνας Τάσος Αργυρός

Silicon Valley, 08.03.2011: Η εταιρεία AsterData, που ίδρυσε ο Ελλήνας Τάσος Αργυρός, εξαγοράστηκε από την αμερικάνικη εταιρεία TeraData έναντι 263 εκατ. δολαρίων. Η κίνηση της TeraData αποσκοπεί στη διαμόρφωση της αγοράς και των τεχνολογιών στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων. Ο κ. Αργυρός, ο οποίος δεν θα έχει πλέον μετοχές της εταιρείας, θα αναλάβει καθήκοντα γενικού διευθυντή στον τομέα της διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων στην διευρυμένη εταιρεία.

Διαβάστε Περισσότερα

Διοχεύτεση των πρώτων χρημάτων στην αγορά μέσω του Ταμείου JEREMIE

Αθήνα, 22.02.2011: Στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκδήλωσης για το Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE, που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ανακοίνωσε την έναρξη των πρώτων συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων του Ταμείου Κεφαλαίου JEREMIE.

Διαβάστε Περισσότερα

JEREMIE:Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Aθήνα, 15.02.2011: Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, θέτουν σε εφαρμογή τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για την επιλογή των Τραπεζών που θα συμμετάσχουν στην προώθηση και υλοποίηση της Πρωτοβουλίας JEREMIE και συγκεκριμένα του χρηματοπιστωτικού προϊόντος: «Εργαλείο Επιμερισμού Κινδύνου και Συγχρηματοδότησης για επενδύσεις από επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT)».

Διαβάστε Περισσότερα

Mobile apps growth in Kenya

Kenya, 14-02-2010: Mobile application development in Kenya is gaining speed as players rush to tap into the vast pool of young tech entrepreneurs by offering training. Initiatives like mLab East Africa and several others by Nokia has seen Kenyans benefit from fully-sponsored trainings on creation of mobile apps and how best to launch them into the market, revealing a growing interest in the sector.

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.