Πραγματοποιήθηκε το πρώτο Innovation Club στο πλαίσιο του Neptune

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017: Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου NEPTUNE, στο οποίο συμμετέχει το Corallia μαζί με άλλα 12 clusters από 7 Ευρωπαϊκές χώρες, και με στόχο τη δημιουργία νέων δια-τομεακών και δια-συνοριακών αλυσίδων αξίας, για την προώθηση και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη βιομηχανία της Γαλάζιας Οικονομίας (Blue Growth) σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Innovation Club με τη συμμετοχή εκπροσώπων περισσότερων από 60 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πανευρωπαϊκά.

Διαβάστε Περισσότερα

Το si-Cluster έγινε μέλος του Network of Copernicus Academy

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσπάθεια προώθησης των ανοικτών δεδομένων του Copernicus, με στόχο ενδιάμεσους και τελικούς χρήστες, ακολουθεί την στρατηγική που ονομάζει «Copernicus user uptake activities». Μέσα από αυτή επιδιώκει να δημιουργηθούν δομές ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την ομοιογενή και βιώσιμη κάλυψη θεμάτων σχετικά με το Copernicus πανευρωπαϊκά, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του πληθυσμού για την χρήση και επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν.

Διαβάστε Περισσότερα

Ξεκινά 01.01.2017 το έργο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Υπολογιστικού Νέφους

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016: Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και με στόχο τη συνεχή ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προώθηση συνεργασιών, το Ε.Κ. Αθηνά συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Υπολογιστικού Νέφους "European Open Science Cloud" (EOSCpilot), η υλοποίηση του οποίου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2017. Το Corallia συμμετέχει στο έργο με ειδικό ρόλο να φέρει σε επαφή το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Υπολογιστικό Νέφος με τον ιδιωτικό τομέα.

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.