Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EOSCPilot

Αθήνα, 22 Μαΐου 2017: Με στόχο τη συνεχή ανταλλαγή καλών πρακτικών και την προώθηση συνεργασιών, εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο EOSCPilot (European Open Science Cloud Pilot Project), ανάμεσά τους και εκπρόσωποι του Corallia, μονάδας του ΕΚ Αθηνά, συμμετείχαν στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ την Πέμπτη 18 Μαΐου.

Βασικός σκοπός της συνάντησης ήταν η πρόοδος υλοποίησης του έργου αλλά και για τα επόμενα βήματα που θα πραγματοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο αυτό, το Corallia παρουσίασε τις δράσεις που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα με σκοπό το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Υπολογιστικό Νέφος να διασυνδεθεί με τον ιδιωτικό τομέα και με σημαντικούς stakeholders της βιομηχανίας.

Το έργο EOSCpilot έχει ως στόχο τη μείωση των περιορισμών των υποδομών που διαχειρίζονται δεδομένα και τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, αποδεικνύοντας ότι τα δεδομένα μπορούν να είναι "ανοιχτά" σε όλους ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στη βελτίωση των τρόπων επαναχρησιμοποίησης των πηγών δεδομένων και παρέχει ένα σημαντικό βήμα για την "ανοιχτή" πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν από δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα. Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο “Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)” και έχει διάρκεια 24 μήνες.

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.