Νέες συνεργασίες στη μικροηλεκτρονική, την αεροδιαστημική και τη δημιουργική βιομηχανία

Picture2 copyΑθήνα 29.10.2014: Τα τρία clusters που συντονίζει το Corallia (gi-Cluster, mi-Cluster και si-Cluster) έδωσαν το παρών στην εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Cluster Μatchmaking Εvent, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Οκτωβρίου 2014.

H εκδήλωση είχε ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συνεργατικών σχηματισμών (clusters), έτσι ώστε να αναζητήσουν κοινά οράματα και να συνάψουν νέες συνεργασίες. Τα τρία clusters που συντονίζει το Corallia βρέθηκαν μεταξύ των 80 clusters που εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση, όπου δόθηκε η ευκαιρία διερεύνησης ενδιαφέροντος για κοινές δράσεις. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 170 C2C (cluster-to-cluster) συναντήσεις με 100 cluster managers, που έφθασαν από 18 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και από την Τουρκία και τη Σερβία. Οι εκπρόσωποι των clusters από το Corallia είχαν επιμέρους συναντήσεις (one-to-one) με 6 clusters σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Αναλυτικότερα, το gi-Cluster εκπροσωπήθηκε από την κα. Τζούλια Φωκά, gi-Cluster Manager και την κα. Ειρήνη Φωτοπούλου, gi-Cluster Liaison. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιώντας συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων clusters από Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες. Σε αυτές έγιναν προτάσεις για συνεργασία, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες αυξάνεται συνεχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το mi-Cluster εκπροσώπησε ο κ. Δημήτρης Παπαηλιού, mi-Cluster Manager, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους ευρωπαϊκών clusters της μικροηλεκτρονικής, με βασικό στόχο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν την αναζήτηση πιθανών συνεργασιών, αλλά και την επαφή με clusters του εξωτερικού.

Ο κ. Παναγιώτης Γεωργιάδης, si-Cluster Manager, εκπροσώπησε τo si-Cluster και πραγματοποίησε συναντήσεις για τη διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας με αντίστοιχα ευρωπαϊκά clusters. Κύριος στόχος, ήταν να εντοπιστούν καλές πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και στο si-Cluster. Παράλληλα, έγιναν συναντήσεις με εκπροσώπους άλλων clusters, ενώ υπήρξε έντονο ενδιαφέρον συνεργασίας με το Pôle Pégase της Γαλλίας για πιθανή εφαρμογή των συνεργατικών έργων με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η συμμετοχή του si-Cluster και gi-Cluster συγχρηματοδοτήθηκε από τα έργα του Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών και του Συνεργατικού Σχηματισμού Τεχνολογιών Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου, που συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Τα Έργα εντάσσονται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και στο Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013, στο πλαίσιο της Πιλοτικής Φάσης Λειτουργίας της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης».

Η συμμετοχή του mi-Cluster έγινε με τη συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Το Έργο εντάσσεται στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και στο Π.Ε.Π. Αττική 2007-2013.

publicitylogos-si-cluster

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.