Αναπτύσσοντας clusters σε Βαλκάνια και Μαύρη Θάλασσα

Tekirdağ, 30-31.10.2014: Στο συνέδριο Days of Clusters 2014, που πραγματοποιείται στο Tekirdağ της Τουρκίας στις 30 και 31 Οκτωβρίου, συμμετέχει το Corallia. Η συμβολή του Corallia στις εργασίες του συνεδρίου εστίασε κυρίως στο μοντέλο ανάπτυξης clusters με πρακτικές εφαρμογές στην Ελλάδα και τη συνεισφορά στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

daysofcluster

O καθ. κ. Βασίλειος Μακιός, Γενικός Διευθυντής του Corallia παρουσίασε την πρώτη μέρα του Συνεδρίου στην ενότητα «Strategic Cluster Development in the Balkan and Black Sea Region» το επιτυχημένο παράδειγμα ανάπτυξης των τριών τεχνολογικών clusters καινοτομίας (gi-Cluster, mi-Cluster, και si-Cluster), τα οποία συντονίζει το Corallia. Προβάλλοντας τις δράσεις του οργανισμού, συζητήθηκαν τα success stories και οι διακρίσεις του Corallia σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Με τη συμμετοχή 250 εκπροσώπων από 20 χώρες και 40 ομιλητών από 14 χώρες, κύριος στόχος του συνεδρίου είναι η δημιουργία συνεργειών στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας μέσω της παρουσίασης των βέλτιστων πρακτικών των οργανισμών που λαμβάνουν μέρος στο Συνέδριο καθώς και της ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη των clusters τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

corallia-daysofclusters-bcorallia-daysofclustersΟι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

logosgeneric

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.