Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για την εύρυθμη λειτουργία και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων της Μοναδας, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia.

Αντικείμενο υπηρεσίας - Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΘΥΡΑΣ:

 

 

Εργασίες μεταφοράς υφιστάμενης γυάλινης μονόφυλλης θύρας σε νέα θέση, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: αποξήλωση υφιστάμενης μονόφυλλης θύρας, κλείσιμο οπής δαπέδου, τοποθέτηση της θύρας σε νέα θέση με ειδική κατασκευή από κοιλοδοκό για την στήριξη του μεντεσέ της θύρας, κατασκευή κούτελου ηχοφραγής από διπλή αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας, μεταφορά ηλεκτρικής κλειδαριάς - διακόπτη φωτισμού και πληκτρολόγιου συναγερμού σε νέα θέση καθώς και αλλαγή σημείου έναυσης των δύο φωτιστικών σημείων μεταξύ της παλαιάς και της νέας θέσης της θύρας.

κ.α.

1

ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

   

Αποσυναρμολόγηση με προσοχή υφιστάμενων χωρισμάτων αλουμινίου με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους.

μ2

15,6

Επανατοποθέτηση υφιστάμενων χωρισμάτων αλουμινίου.

μ2

15,6

Προμήθεια και τοποθέτηση νέας κολώνας χωρισμάτων αλουμινίου.

τεμ.

1

Τοιχοποιία από διπλή αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας (2+2) με δύο απλές γυψ/δες πάχους 12,5 mm εκατέρωθεν τοποθετημένη πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο σκελετό από γαλβανισμένα μέταλλα (στρωτήρες-ορθοστάτες) διατομής 50 mm για συνολικό πάχος τοίχου 100 mm πλήρως τοποθετημένη, στοκαρισμένη (πρώτο χέρι).

μ2

9

Κατασκευή λαμπά γυψοσανίδας με περιμετρική σκοτία.

κ.α.

2

Εργασία τροποποίησης οροφής για την τοποθέτηση του νέου χωρίσματος γυψοσανίδας.

κ.α.

1

Χρωματισμοί νέων χωρισμάτων γυψοσανίδας με πλαστικό χρώμα σπατουλαριστοί (ξύσιμο των επιφανειών με σπάτουλα, στοκάρισμα, τρίψιμο με γυαλόχαρτο μέχρις ότου η επιφάνεια γίνει τελείως λεία και ομαλή και καθάρισμα με βούρτσα), 2 στρώσεις σπατουλάρισμα που θα περαστούν σταυρωτά, από ακρυλική παρετίνη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα, μία στρώση αστάρι πλαστικού, ψιλοστοκάρισμα, τρίψιμο και τέλος 2 στρώσεις με πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας (εγχώριο).

μ2

20

Πόρτα φορμάικας χρώματος της επιλογής σας με κλειδαριά τύπου MERONI και μεντεσέδες, σε κάσα αλουμινίου για την τοποθέτησή της σε υφιστάμενο χώρισμα αλουμινίου.

τεμ.

2

Προμήθεια και τοποθέτηση PVC περιμετρικού σοβατεπί, για τα νέα χωρίσματα γυψοσανίδας. Πλήρως τοποθετημένο.

μ.μ.

12

Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης με ρίγες αμμοβολής, διαστάσεων 5,00x1,25μ.

κ.α.

1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

   

Ενοποιημένος χώρος:

   

Λήψη σημείου ρευματοδότη 220V ΝΥΜ 3Χ2,5 με αναλογία σωληνώσεων.

τεμ.

10

Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότης με πλαίσιο τύπου mosaic legrand.

τεμ.

10

Σημείο λήψης δικτύου με καλώδιο UTP cat 6, labeling, τερματισμός και πιστοποίηση.

τεμ.

10

Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότης data-voice RJ45 κατηγορίας 6 με πλαίσιο τύπου mosaic legrand.

τεμ.

10

Προμήθεια και τοποθέτηση καναλιών διέλευσης καλωδίων.

μ.μ.

8

Νέος κλειστός χώρος:

 

 

Λήψη σημείου ρευματοδότη 220V ΝΥΜ 3Χ2,5 με αναλογία σωληνώσεων.

τεμ.

16

Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότης με πλαίσιο τύπου mosaic legrand.

τεμ.

16

Σημείο λήψης δικτύου με καλώδιο UTP cat 6, labeling, τερματισμός και πιστοποίηση.

τεμ.

12

Προμήθεια και τοποθέτηση ρευματοδότης data-voice RJ45 κατηγορίας 6 με πλαίσιο τύπου mosaic legrand.

τεμ.

12

Προμήθεια και τοποθέτηση καναλιών διέλευσης καλωδίων τύπου mosaic legrand.

μ.μ.

15

Τροποποίηση της έναυσης των 14 υφιστάμενων φωτιστικών σημείων.

κ.α.

1

Ο υποψήφιος ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη και θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό το οποίο θα εργαστεί για το έργο.

Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί κατόπιν αιτήματος του να επισκεφθεί το χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες πριν την υποβολή της προσφοράς του, προκειμένου να προβεί σε αυτοψία των εν λόγω γραφειακών χώρων σε συγκεκριμένη ώρα που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης.

Χρονική Διάρκειας παρεχόμενης υπηρεσίας:
Η εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου, για λόγους αποφυγής όχλησης των εργαζομένων του κτηρίου γραφείων, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ώρες, ενώ το σύνολο των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Πέμπτη 29/6/2017.

Προϋπολογισμός: Κατά μέγιστο 5.400€ (πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: Έμμεσες δαπάνες υλοποιουμένων έργων της Μονάδας

Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Η υποβολή γίνεται είτε ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στο bid@corallia.org, είτε με φυσική υποβολή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30 π.μ.-17:00 μ.μ. στα γραφεία του Corallia, α2-innohub, Λ. Κηφισίας 44, 15125 Μαρούσι, το αργότερο μέχρι την 19η Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00μμ.

Πληροφορίες:
Νάνσυ Λίβα, T: +30.210.63.00.770, E: bid@corallia.org

Κανονιστικό πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  • Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 258), Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α'128), Π.Δ.145/2003 (ΦΕΚ Α’121), N.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010), Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α’105), Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α'/29-02-2012), Π.Δ. 113/2010 όπως ισχύουν
  • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύει
  • Εξουσιοδοτήσεις Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύουν

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.