• Αρχική Σελίδα
 • Νέα
 • Προκηρύξεις
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Τεχνολογίας (Διαδραστική Οθόνη και εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Τεχνολογίας (Διαδραστική Οθόνη και εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης)

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016: Η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο "New cross sEctorial value chains creation across EuroPe faciliTated by clUsters for SMEs's INnovation in BluE Growth (NEPTUNE)", προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αναθέτουσα Αρχή: Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

Αντικείμενο προμήθειας - Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 • 1 Οθόνη ≥ 65” τύπου LED, με δυνατότητα αφής 10 σημείων τουλάχιστον με ελάχιστη ανάλυση 1920x1080 , είσοδο HDMI ≥ 4, είσοδο USB ≥ 3, εγγύηση 3 χρόνων με αντικατάσταση.
 • 1 Τροχήλατη Βάση οθόνης με 2 ροδες τουλάχιστον να ασφαλίζουν, με ράφια για τοποθέτηση συσκευών (DVD, camera, etc).
 • 1 Mini PC με cpu ≥ i3 6ης γενιάς, ταχύτητα επεξεργαστή ≥ 3,60GHz, λειτουργικό Windows 64bit, Μνήμη RAM DDR3 so-dimm ≥ 4, έξοδο HDMI, έξοδο VGA ,είσοδοι USB 3.0 ≥ 4, ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση, Σκληρό Δίσκο ≥ 240GB SSD.
 • 12 Ακουστικά κεφαλής με μικρόφωνο και σύνδεση USB με βασικό χαρακτηριστικό την ακύρωση θορύβου μικροφώνου.
 • 1 web camera που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την οθόνη, ανάλυσης ≥ 1080p, αυτόματη εστίαση, κλήσεις VIDEO, ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Χρονική Διάρκειας παρεχόμενης υπηρεσίας:

Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας θα ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι τις 31.10.2016.

Προϋπολογισμός: Κατά μέγιστο 8.500€ (οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση: HORIZON 2020

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Μεχρι την ημέρα 17.10.2016

Πληροφορίες:

Νάνσυ Λίβα, T: +30.210.63.00.770, E: bid@corallia.org

 

Κανονιστικό πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • Ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α'13), Ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α'128), Π.Δ.145/2003 (ΦΕΚ Α’121), Ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α’105), Ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α’105), όπως ισχύουν
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύει
 • Εξουσιοδοτήσεις Ε.Κ. Αθηνά, όπως ισχύουν

 

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.