ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365 βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365», παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365

Αθήνα, 10 Μαΐου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για την εύρυθμη λειτουργία και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων της Μοναδας, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού σχηματισμού Δημιουργικών Βιομηχανιών (gi-Cluster)»

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με αντικείμενο την «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού σχηματισμού Δημιουργικών Βιομηχανιών (gi-Cluster)», η ορισθείσα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ. Αθηνά Επιτροπή Αξιολόγησης (Πρακτικό της 172ης Συνεδρίας του Δ.Σ.), παρέλαβε και αξιολόγησε τους φακέλους υποψηφιοτήτων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες μελέτης συσχέτισης της εθνικής και της περιφερειακής RIS3 της ΠΠ 2014-2020 βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μελέτης συσχέτισης της εθνικής και της περιφερειακής RIS3 της ΠΠ 2014-2020», παρελήφθη και αξιολογήθηκε η προσφορά του κάτωθι υποψηφίου αναδόχου:

Διαβάστε Περισσότερα

  • 1
  • 2

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.