Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού σχηματισμού Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών - gi-Cluster»

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά , προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για μια θέση πλήρους απασχόλησης και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω έργου έως την ολοκλήρωσή του και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την εν λόγω θέση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω εσωτερικού έργου.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Τεχνολογίας (Διαδραστική Οθόνη και εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης)

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016: Η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο "New cross sEctorial value chains creation across EuroPe faciliTated by clUsters for SMEs's INnovation in BluE Growth (NEPTUNE)", προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.