Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ειδών Τεχνολογίας (Διαδραστική Οθόνη και εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης)

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016: Η Μονάδα Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Προγράμματος HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο "New cross sEctorial value chains creation across EuroPe faciliTated by clUsters for SMEs's INnovation in BluE Growth (NEPTUNE)", προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.