ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων», παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαμόρφωσης γραφειακών χώρων

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για την εύρυθμη λειτουργία και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων της Μοναδας, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με αντικείμενο τις υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365 βάσει των όρων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αθήνα, 16 Μαΐου 2017: Μετά τη λήξη ισχύος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365», παρελήφθησαν και αξιολογήθηκαν οι προσφορές των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες μετάβασης από το περιβάλλον Exchange 2007 στο O365

Αθήνα, 10 Μαΐου 2017: Η Μονάδα Corallia (www.corallia.org) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά για την εύρυθμη λειτουργία και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων της Μοναδας, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για το έργο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Διαβάστε Περισσότερα

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.