Η Ομάδα του Corallia

Το ανθρώπινο δυναμικό του Corallia συγκροτείται από την ομάδα διοίκησης, αποτελούμενη από τον καθ. Βασίλειο Μακιό, τον Δρ. Jorge-A. Sanchez-P. και τον Δρ. Νικόλαο Βογιατζή, και υποστηρίζεται από μια ομάδα έμπειρων συνεργατών σε διαφορετικούς τομείς και δραστηριότητες.

 
Βασίλειος Μακιός

Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και Yπεύθυνος της Μονάδας Corallia. Διαθέτει μεγάλο ιστορικό επιστημονικών δημοσιεύσεων και δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη κλάδων υψηλής τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο.

Βασίλειος Μακιός

Jorge-A. Sanchez-P.

Κάτοχος Dipl.-Ing. και Dr.-Ing Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και Master στη Διαχείριση Έργων. Έχει συντονίσει πολυάριθμα έργα, παράλληλα με τις δραστηριότητές του στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά εργαστήρια και στη βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Jorge-A. Sanchez-P.

Νικόλαος Βογιατζής

Κάτοχος Διδακτορικού στις Τηλεπικοινωνίες, Μεταπτυχιακού στη Διαχείριση Έργων, και Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών. Διαθέτει διεθνή εμπειρία σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης έργων, συντονίζοντας δράσεις μεγάλης κλίμακας και οικοσυστήματα καινοτομίας.

Νικόλαος Βογιατζής

Χριστίνα Βασιλοπούλου

Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστήμιου και κάτοχος Master στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική, με εμπειρία στην οικονομική και λογιστική διαχείριση, στον έλεγχο επιλεξιμότητας δαπανών και επενδύσεων εθνικών και διεθνών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Χριστίνα Βασιλοπούλου

Νάνσυ Λίβα

Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και σε Οικονομική Διοίκηση (ΜΔΕ). Έχει σημαντική εμπειρία στην οικονομική και διοικητική παρακολούθηση εθνικών και διεθνών έργων και προγραμμάτων, καθώς και σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων και ανθρωπίνων πόρων.

Νάνσυ Λίβα

Παναγιώτα Μεγαγιάννη

Κάτοχος MSc στη Διαχείριση Καινοτομίας από το Rotterdam School of Management και πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία στη δημιουργία και τη διατήρηση των διασυνδέσεων του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της διοργάνωσης δράσεων και εκδηλώσεων.

Παναγιώτα Μεγαγιάννη

Νεκταρία Μπερίκου

Κάτοχος MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Dipl.-Ing. Χημικού Μηχανικού. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα διεθνών συνεργασιών, στρατηγικού σχεδιασμού και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων. Είναι πιστοποιημένη Cluster Excellence Management Trainer και κάτοχος PMP®.

Νεκταρία Μπερίκου

Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου

Πτυχιούχος τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο ΟΠΑ. Έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ και στη διαχείριση προγραμμάτων.

Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου

Ελένη Τσούνη

Πτυχιούχος τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Έχει αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και στη διαχείριση κτηριακών υποδομών. Έχει επίσης συμμετάσχει στη διοργάνωση και φιλοξενία σημαντικών events.

Ελένη Τσούνη

Φραντσέσκα Χρυσολούρη

Κάτοχος Διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διαθέτει 3-ετή επαγγελματική εμπειρία σε Γαλλία και Ελλάδα σε τομείς που περιλαμβάνουν την διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων, την Επιχειρηματική Ανάπτυξη, την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την ΕΚΕ και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία.

Φραντσέσκα Χρυσολούρη


 

Εγγραφή στο Newsletter

Μείνετε ενημερωμένοι εγγραφόμενοι στο newsletter του Corallia.